Ekonomi

Ekonomi

Räddningstjänstförbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering. Dessa intäkter kommer främst från tillsynsavgifter, utbildningar och utryckningar till automatlarmsanläggningar pga. felaktiga larm. Respektive ägandedel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda och Torsås, ställd mot innevånareantalet. Medlemsavgiften för år 2010 var för Emmaboda kommun 9 194 tkr. (61,2%) och för Torsås kommun 5 826 tkr. (38,8%).

Delårsbokslut
Förbundet upprättar ett delårsbokslut varje år som skall godkännas av direktionen.

Årsredovisning
Årsredovisningen skall godkännas av direktionen. Därefter lämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet för direktionen.