Start

img1

Välkommen till Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås!

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) bildades under år 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås kommuner. RFET är ett kommunalförbund med ca 90 anställda, placerade på fyra deltidsstationer och två värn. Stationerna ligger i Emmaboda, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Långasjö.

Vårt mål är att minimera och förebygga skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor. Detta sker genom information och utbildning samt genom tillsynsverksamhet, sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänstförbundets verksamhet bidrar till att förbättra för de människor som bor, verkar eller vistas i de båda kommunerna.

  • icon-logingricon-mailgricon-printgr
  • Senaste inläggen


brandskydd
Inlämnande av skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora.

Redogörelsen lämnas in via webben till räddningstjänstförbundet som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn.

pdf-icon  Infoblad om skriftlig redogörelse

Pulversläckning

Utbildningsverksamheten är en viktig del i förbundets förebyggande arbete. Vi vill göra kommuninvånarna och företagen medvetna om olycksrisker, hur man skyddar sig mot olyckor samt hur man begränsar konsekvenserna av en olycka.

Nu kan du t.ex. ta chansen att på ett nytt och spännande sätt lära dig att göra din bostad brandsäker för dig och din familj. Utbildningen är gratis och genomförs på datorn. Lär dig att hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem. Finns nu på sju olika språk!

linkikon  Till Brandsäkerhet i hemmet – interaktiv utbildning.

Sotare
I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunerna, i brandförebyggande syfte, ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. I Emmaboda och Torsås kommuner har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Här på vår hemsida, under rubriken sotning, hittar du sotningstaxorna för respektive kommun samt mer information om sotningsverksamheten. Andra övergripande frågor om sotning och brandskyddskontroll, besvaras av stf. räddningschef Finn Jensen på e-post adress: finn.jensen@rfet.se.

Vårt kontaktformulär kan också med fördel användas.

Här hittar du blanketter för egensotning.