• Om oss

    Vi arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar.

  • Brandskydd

    Räddningstjänsten förebygger bränder och skador till följd av bränder samt verkar för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

  • Flytvästdepå

    Du vet väl om att du kan låna flytvästar hos oss

Utbildningsverksamheten är en viktig del i förbundets förebyggande arbete. Vi vill göra kommuninvånarna och företagen medvetna om olycksrisker, hur man skyddar sig mot olyckor samt hur man begränsar konsekvenserna av en olycka.


Ett av Räddningstjänstens verksamhetsområden är att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. För att uppnå bästa möjliga resultat med att minska antalet olyckor eller konsekvenserna av dessa arbetar vi på flera fronter.

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Emmaboda och Torsås kommuner har detta ansvar överförts till det gemensamma kommunal­förbundet, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

 

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.