• Om oss

  Vi arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt årets alla dagar.

 • Brandskydd

  Räddningstjänsten förebygger bränder och skador till följd av bränder samt verkar för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

 • Flytvästdepå

  Du vet väl om att du kan låna flytvästar hos oss

 • 2018-07-19

  Med anledning av torkan och den stora brandrisken går Brandskyddsföreningen ut med ett pressmeddelande


  Denna sommar bjuder på extremt torrt väder och det råder stor risk för brand i skog och mark i nästan hela landet. I stora delar av landet råder också eldningsförbud vilket innebär att all eldning utomhus är förbjuden med undantag för grillning på egen tomt, och då på obrännbara underlag som sten och grus. När det råder eldningsförbud är det också förbjudet att använda till exempel engångsgrillar.
 • 2018-07-04

  En vädjan till dig som jobbar i skog och mark


  Avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner. Det är extremt torrt i hela länet och risken för skogsbrand är väldigt stor. Uppmaningen kommer från Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Kalmar län.
 • 2018-07-04

  Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"


  Sista veckan i maj 2018 fick hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 • 2018-04-26

  Eldning utomhus


  Att handskas med eld på fel sätt kan få ödesdigra konsekvenser. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar. Elda inte vid torr väderlek eller om det blåser kraftigt.

Utbildningsverksamheten är en viktig del i förbundets förebyggande arbete. Vi vill göra kommuninvånarna och företagen medvetna om olycksrisker, hur man skyddar sig mot olyckor samt hur man begränsar konsekvenserna av en olycka.


Ett av Räddningstjänstens verksamhetsområden är att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. För att uppnå bästa möjliga resultat med att minska antalet olyckor eller konsekvenserna av dessa arbetar vi på flera fronter.

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Emmaboda och Torsås kommuner har detta ansvar överförts till det gemensamma kommunal­förbundet, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

 

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.