Förbundets uppdrag

Sotare med viska uppe vid skorsten

I lagen om skydd mot olyckor delas sotningen in i två moment och det anges att kommunerna, i förebyggande syfte, ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Räddningstjänstförbundet ansvarar för utförandet av både sotning och brandskyddskontroll i Emmaboda och Torsås kommuner.

Förändring

Den första april 2016 i Torsås kommun och den förste september i Emmaboda kommun, gjordes förändringar inom brandskyddskontroll och sotning. Räddningstjänstförbundet tog över brandskyddskontrollerna i kommunerna och har anställt två brandskyddskontrollanter till att utföra dem. Den 1/1 2022 tog även Räddningstjänstförbundet över sotningen (rengöringen). Tre skorstensfejare har anställts till denna verksamhet, och utför nu den kommunala sotningen (rengöringen).

Byta till annan sotare

Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan utförare av sotningstjänster (rengöring) ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören. Det Räddningstjänstförbundet har att pröva vid ansökan är enbart om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Räddningstjänstförbundet tar inget ansvar för pris, avtalsperiod eller övriga avtalsvillkor i de avtal fastighetsägare väljer att teckna med annan utförare.

Sota själv

Sota själv enskild fastighet

För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning t.ex. Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings-/nyttjandeförbud eller andra brister. Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet som man äger och söker tillstånd för.

Sota i övriga fastigheter

I fler-, rad-, par- eller kedjehus, eller fastighet i extremt tättbebyggt område, krävs att du har kompetens som skorstensfejare.