Frivilliga resursgruppen

Frivilliga resursgruppen (FRG) är ett stöd som kommunen kan kalla in när ordinarie resurser behöver förstärkas vid omfattande händelser. Ansvaret för att rekrytera och utbilda ligger på Civilförsvarsförbundet.

FRG

FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

För att FRG ska aktiveras för insats krävs ett kommunalt beslut.

Uppgifter

FRG har utpekade uppgifter vid omfattande händelser baserade på kommunernas behov. De kan till exempel hjälpa till med evakuering, information, administration och andra praktiska uppgifter.