Följ krisen

Här kan du få fortlöpande information om utvecklingen under en pågående kris.

Info vid pågående kris

  • Lokalradion P4.
  • Lokala TV-kanaler
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
  • Kommunernas webbplatser.
  • Myndigheternas gemensamma webbplats krisinformation.se. Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation och på Facebook.
  • Telefon 113 13.
  • Information vid eventuella uppsamlingsplatser där du bor.