Valborgsmässoeld

Kontrollera i god tid i förväg vilka regler som gäller för eldning där du bor. I en del kommuner är det bara tillåtet att elda vissa veckor på året.

Före eldning

 • För Valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats ska tillstånd sökas hos polisen.
 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon inte skadas.
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vatten med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.
 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.
 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.