Pyrotekniska artiklar

Hantering av fyrverkeriartiklar är förknippad med risker. Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering som import, förvaring, transport och försäljning av fyrverkeriartiklar.

Säker hantering

För att sådan hantering ska bli säker finns regler om hur den får gå till och krav på produkterna. Fyrverkeriartiklar ska vara godkända för att få säljas och användas. För att få tillverka, importera, förvara, sälja och annars hantera fyrverkeriartiklar måste man ha tillstånd.

Den 4 juli 2010 träder nya föreskrifter, MSBFS 2010:2, om pyrotekniska artiklar i kraft. Föreskrifterna innehåller

  • vilka produkter, t.ex. vilka fyrverkerier som får överlåtas till allmänheten,
  • vilka produkter som man måste ha särskild kunskap om för att kunna hantera,
  • vilka åldersgränser som gäller för produkterna,
  • vilka produkter som ska CE-märkas och hur CE-märkningen ska ske
  • hur produkterna ska vara märkta i övrigt.

MSBFS 2010:2 , 191.5 kB.

Enligt 3 kap. 7 § i Ordningslagen (SFS 1993:1617) får inte pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Emmaboda och Torsås kommuner har i sina respektive lokala ordningsföreskrifter beslutat att användandet av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton, nyårsafton och nyårsdagen. Under övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor på samtliga offentliga platser eller områden som jämställs med offentliga platser.

SFS 1993:1617 Länk till annan webbplats.