Tips och råd på äldre dar

Fallolyckor och andra typer av olyckor bland äldre har ofta en stark koppling till hälsa.

Äldres säkerhet

Om både kroppen och knoppen mår bra är det förebyggande i sig. Folkhälsoarbetet och säkerhetsarbetet går hand i hand. Det som är bra för folkhälsan i form av fysisk aktivitet, balansträning, bra kost och ett rikt socialt liv minskar också olycksrisken.

Det behövs många samverkande krafter på alla nivåer som jobbar på flera fronter för att öka de äldres säkerhet. Fall, brand, trafik och brott är områden där vi ofta med enkla insatser kan göra mycket för att öka vår säkerhet.

I broschyren ”Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar!” finns goda råd om hur man själv kan förebygga:

  • fallolyckor
  • bränder
  • trafikolyckor
  • risken att utsättas för brott