Heta arbeten

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som utför Heta arbeten, den person som är brandskyddsansvarig på företaget samt beställaren av det Heta arbetet.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Repetitionsfrågor och prov

Heta arbeten-utbildningen är en del av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller 5 år. Certifikatet gäller i Norden.

Från 2015-01-01 har utbildningen genomgått en större revidering både för arrangör, instruktör och deltagare. Nytt är att en certifieringskostnad tillkommer om 1 000 kronor exkl. moms. Beloppet faktureras tillsammans med kursavgiften. Certifikatet tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstestet erhåller hetarbetaren digitalt bevis på behörighet. Certifikatet distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som anges vid bokning av utbildningen.

OBS! Tar du med dator, surfplatta eller smartphone till utbildningstillfället kan certifieringstestet genomföras på plats.

När du registrerar din kursanmälan är det viktigt att du anger e-postadress eller mobilnummer där du kan ta emot aktiveringslänken för det digitala provet.

Tid
• Kl. 08.00 – 16.00

Pris
Kursavgift: 2 995 kr. exkl. moms. Kurslitteratur, certifieringsavgift, lunch och fika ingår.