Blanketter

  • icon-logingricon-mailgricon-printgr
 

Registrering av skriftlig redogörelse

Här kan du registrera din skriftliga redogörelse för brandskyddet. Först måste dock ett konto skapas. För att lägga upp ett konto behövs ett redogörelsenummer som du skall ha fått i ett särskilt utskick från Räddningstjänst-förbundet.

Hyr du av en fastighetsägare och är verksamhetsansvarig erhålls redogörelsenumret av ägaren till byggnaden.

Till skriftlig redogörelse