• Home
  • /Sotning
  • /Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll och sotningstjänst i RFET

I lagen om skydd mot olyckor delas sotningen in i två moment och det anges att kommunerna, i förebyggande syfte, ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. I Emmaboda och Torsås kommuner har detta ansvar överförts till det gemensamma kommunalförbundet, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Den första april 2016 i Torsås kommun och den förste september i Emmaboda kommun, gjordes förändringar inom brandskyddskontroll och sotning. Räddningstjänstförbundet tog över brandskyddskontrollerna i kommunerna och har anställt två brandskyddskontrollanter till att utföra dem. Sotningen (rengöringen) ligger fortfarande kvar på entreprenad, och här har förbundet avtal med Sotning och Ventilation i Kronoberg AB som idag räknas som den kommunala sotaren.

Byta till annan sotare
Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan utförare av sotningstjänster (rengöring) ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören. Det Räddningstjänstförbundet har att pröva vid ansökan är enbart om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Räddningstjänstförbundet tar inget ansvar för pris, avtalsperiod eller övriga avtalsvillkor i de avtal fastighetsägare väljer att teckna med annan utförare.

Sota själv
Sota själv enskild fastighet
För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning t.ex. Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings-/nyttjandeförbud eller andra brister. Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet som man äger och söker tillstånd för.

Sota i övriga fastigheter
I fler-, rad-, par- eller kedjehus, eller fastighet i extremt tättbebyggt område, krävs att du har kompetens som skorstensfejare.

Vad kostar det?
pdf-icon  Taxa för sotning och rengöring i Emmaboda och Torsås kommuner 2016

pdf-icon  Taxa för brandskyddskontroll i Emmaboda och Torsås kommuner 2016

  • icon-logingricon-mailgricon-printgr
 

Vid sotningsfrågor (rengöring) i Emmaboda och Torsås sotningsdistrikt kontakta:

Sotning och Ventilation i Kronoberg AB
Sotarmästare
Niklas Hansson
Fasanvägen 20
363 21 Rottne
vxl. 072 500 55 90
dir. 070 626 98 96
E-post:
info@sotochvent.se eller niklas@sotochvent.se
Hemsida:
www.sotochvent.se

 

Brandskyddskontroll i Emmaboda och Torsås kommuner

Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås
Box 42
361 21 Emmaboda

Brandskyddskontrollanter:
Stefan Nordhammer
Telefon 0471 24 98 94, 0486 333 16
E-post: stefan.nordhammer@rfet.se

Fredrik Holmberg
Telefon 0471 24 98 95, 0486 333 17
E-post: fredrik.holmberg@rfet.se