Sotning

Sotning

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått in en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall (se www.taksakerhet.se).

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Här hittar du föreskrifterna för sotning och brandskyddskontroll: MSBFS 2014:6


pdf-icon
Taxa för sotning och rengöring i Emmaboda och Torsås kommuner 2016

  • icon-logingricon-mailgricon-printgr
 

Vid sotningsfrågor (rengöring) i Emmaboda och Torsås sotningsdistrikt kontakta:

Sotning och Ventilation i Kronoberg AB
Sotarmästare
Niklas Hansson
Fasanvägen 20
363 21 Rottne
vxl. 072 500 55 90
dir. 070 626 98 96
E-post:
info@sotochvent.se eller niklas@sotochvent.se
Hemsida:
www.sotochvent.se