Direktion / Ledning

Organisationen styrs av en förbundsdirektion med förtroendevalda politiker. För mandatperioden 2015-2018 har Torsås kommun fyra ordinarie ledamöter och Emmaboda kommun har fem ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda Ordförande
Henrik Nilsson Bokor (s) Torsås v.ordförande
Roger Isberg (s) Torsås
Per Adolfsson (s) Emmaboda
Christofer Johansson (c) Torsås
Bo Sunesson (c) Emmaboda
Mona Magnusson (m) Torsås
Sten-Olof Johansson (m) Emmaboda
Maria Ixcot Nilsson (s) Emmaboda

Ersättare
Tony Schäfer (c) Torsås
Stig-Ove Andersson (s) Emmaboda
Roland Swedestam (s) Torsås
Flemming Jörgensen (s) Emmaboda
Mikael Nilsson (mp) Torsås
Johan Jonsson (c) Emmaboda
Staffan Kromnow (m) Torsås
Emma Åhlander Hansson (m) Emmaboda
Bo Eddie Rossbol (s) Emmaboda

Revisorer
Samuel Svensson (kd) Emmaboda
Kerstin Hansson (s) Torsås

Under förbundsdirektionen finns räddningschef som högste verkställande tjänsteman. Tillsammans med stf. räddningschef utgör de en ledningsgrupp för räddningstjänst.

Räddningschef
Hans Erlandsson
Telefon 0471 - 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Stf. räddningschef
Finn Jensen
Telefon 0471 - 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se

Inplanerade möten för 2018:
15/3 kl. 08:30, Torsås
11/6 kl. 08:30, Emmaboda
17/9 kl. 08:30, Torsås
3/12 kl. 08:30, Emmaboda