• Home
  • /Operativ verksamhet

Operativ verksamhet

Operativ verksamhet

Med räddningstjänst avses i lagen (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778) de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till:
• behovet av ett snabbt ingripande
• det hotande intressets vikt
• kostnaderna för insatsen
• omständigheterna i övrigt.

Styrkornas beredskap
Tabellen visar den minsta bemanning som ska finnas i beredskap på respektive styrka under dygnets alla timmar. Tabellen visar också vilken anspänningstid som gäller. Anspänningstiden är den tid det maximalt får ta från larm tills första räddningsfordon lämnar brandstationen.

Station Styrka Anspänningstid
Torsås 1 SL + 4 BmD 5 minuter
Emmaboda 1 SL + 5 BmD 5 minuter
Vissefjärda 1 SL + 2 BmD 5 minuter
Åfors 1SL/BmD 5 minuter
Åfors värn 5 personer med tjänsteplikt
Långasjö värn 12 personer med tjänsteplikt
RCB (räddningschef i beredskap) 1 BM 90sekunder på telefon, 45 minuter till olycksplats/station

Beredskapsstyrkorna tjänstgör normalt var fjärde vecka. I beredskap finns samtidigt 16 personer. Totalt finns det 60 deltidsbrandmän i beredskap.

  • icon-logingricon-mailgricon-printgr
 

Handläggare

Räddningschef
Hans Erlandsson
Telefon 0471 24 98 81
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Stf. räddningschef
Finn Jensen
Telefon 0471 24 98 82
E-post: finn.jensen@rfet.se