Upphävande av eldningsförbud

Eldningsförbudet i Emmaboda och Torsås kommuner upphävs fr.o.m. torsdagen den 30/8 kl. 12:00.

Emmaboda och Torsås kommuner upphäver från och med 2018-08-30 kl. 12:00, förbudet mot eldning utonhus i Emmaboda och Torsås.

Beslutet meddelas med stöd av 2 kap. 7§ Försordningen om skydd mot olyckor (FSO).

Se beslutet.