Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation.

Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker och så vidare. Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.

Här nedan kan ni ladda ner och/eller skriva ut dokument som kan vara till er hjälp i ert systematiska brandskyddsarbete. Dokumenten är både publicerade i pdf-format och som worddokument.

Exempel på dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete:

word-icon Enkel riskhanteringsprocess

pdf-iconEnkel riskhanteringsprocess

word-iconLåg risknivå, till exempel förskola

pdf-icon Låg risknivå, till exempel förskola

word-icon Grundskola

pdf-icon Grundskola

word-iconHotell och Vandrarhem

pdf-icon Hotell och Vandrarhem

word-icon Industri

pdf-icon Industri

word-icon Redogörelse – industri

word-iconKyrkor och Samlingslokaler

pdf-icon Kyrkor och Samlingslokaler

word-icon Vårdanläggning

pdf-icon Vårdanläggning

Checklistor för egenkontroll:

word-icon Mindre anläggning

pdf-icon Mindre anläggning

word-icon Större anläggning

pdf-iconStörre anläggning

word-icon Årlig systemrevision

pdf-iconÅrlig systemrevision

word-icon Bostadshus

pdf-icon Bostadshus

word-icon Redogörelse – flerbostadshus

word-icon Förebyggande brandskydd i bostadsfastigheter

pdf-icon Förebyggnade brandskydd i bostadsfastigheter

word-icon Äldreboende

pdf-icon Äldreboende