Tips och råd utomhus

Tips och råd utomhus

Varje år inträffar flera allvarliga olyckor utomhus, som inte behöver hända. Här hittar du tips och råd för eldning utomhus.

Brandskydd i fritidsbåtar
Vet du vad du ska göra om båten börjar brinna ute till havs?

Brandskydd i fritidshus
Här finner du några enkla tips som hjälper dig att öka tryggheten för dig och dina nära.

Campa brandsäkert
Husvagnar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst har du ett ansvar – både för din egen och andras säkerhet.

Eldning utomhus
Att handskas med eld på fel sätt kan få ödesdigra konsekvenser. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar.

Fyrverkerier
Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanliga liksom skador på huvudet, där framförallt ögonen är utsatta. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen vänder sig därför gemensamt till allmänheten med ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri” med målet att minska risken för onödiga skador (se också Pyrotekniska artiklar).

Grillning och eldning
Sommar, sol och grillning hör ihop. Här finns tips på hur du kan grilla brandsäkert.

Hjärt-lungräddning
Så gör du vid plötsligt hjärtstopp

Trädgårdseldning
Gräsbränder är vanliga och onödiga. Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt.