Tips och råd inomhus

Tips och råd inomhus

Varje år omkommer närmare 100 personer i Sverige i bränder. De flesta av dem dör hemma. Här hittar du handfasta tips på hur du kan göra för att förhindra att det börjar brinna. Länkarna går till Brandskyddsföreningens webbplats och öppnas i ett nytt fönster.

Boendesprinkler
Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år. Många hade kunnat räddats om det hade funnits boendesprinkler.

Brandfilt
En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Brandskydd i flerbostadshus
Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand, ska det finnas ett alternativ.

Brandskydd i hemmet
Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans.

Brandsläckare
Vilken brandsläckare ska man välja?

Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Hjärt-lungräddning
Så gör du vid plötsligt hjärtstopp.

Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa.

Levande ljus och belysning
Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n.

Mobilladdare
Det blir allt vanligare med bränder i batteriförsedda elektronikprodukter. Både de uppladdningsbara batterierna och själva laddaren kan börja brinna.

Om det börjar brinna
Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

Rökning
Rökning ligger bakom de flesta dödsbränderna, ofta i kombination med alkohol eller läkemedel. En annan riskfaktor är om du har nedsatt rörelseförmåga.

Spisvakt
Många bränder startar på spisen i köket. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Gå aldrig från köket om något kokar på spisen.

Säkerhetsdörrar
Vad ska du tänka på när du väljer säkerhetsdörrar och brandklassade dörrar?