• Home
  • /publika
  • /Bryttider avseende tillståndsansökningar enligt ordningslag i region syd

Bryttider avseende tillståndsansökningar enligt ordningslag i region syd

Rättsenhet Syd, inom Polisen, har under delar av 2017 genomfört en omfattande organisatorisk förändring som bland annat medfört att deras förmåga att tillmötesgå krav på tillgänglighet varit begränsad.

För att på bästa sätt kunna möta de utmaningar som förväntas 2018, då valåret genererar en stor mängd tillståndsansökningar utöver det normala flödet, behöver de få in kompletta ansökningar i god tid före planerat startdatum för arrangemang etc. Därför har de tagit fram ett informationsblad avseende bryttider för tillståndsansökningar enligt ordningslag i Region Syd.

Här hittar du polisen Region Syds Informationsblad.